pitch

febrero 21, 2018

Nexo emprende: Elevator Pitch

Nexo emprende: Taller “Validación de producto mínimo viable” Elevator Pitch. www.nexoempresarial.org